Music video by Thomas Rhett performing Grave. (C) 2017 Big Machine Label Group, LLC http://vevo.ly/zFWMH0 #ThomasRhett #Grave #Vevo #Country #LyricVersion

ThomasRhettGraveValoryCountry
Advertisment